V nadcházejícím období v rychle se měnících vnějších podmínkách bude velmi důležité

  1. uvědomit si kdo jsem a co chci
  2. zjistit svá sebelimitující přesvědčení a nahradit je podporujícími přesvědčeními
  3. najít reálnou, jednoduchou, bezpečnou příležitost pro uplatnění svých darů, s cílem získání ekonomické, časové a vztahové svobody
  4. Mít v rukou nástroj, který pomůže nejenom mě osobně, ale i lidem v mém okolí

A s tím Vám můžeme pomoci.