Právní ustanovení

Informace týkající se řešení sporů online podle čl. 14, odst. 1 ODR (nařízení pro řešení sporů online):

Prodávající informuje kupujícího, který je spotřebitelem podle obecně závazných právních předpisů, ve smyslu čl. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line), o existenci platformy pro řešení sporů on-line (dostupná na webové stránce: http://ec.europa.eu/consumers/odr/). Platformu pro řešení sporů on-line může kupující, který je spotřebitelem podle obecně závazných právních předpisů, použít při mimosoudním řešení sporu z kupní smlouvy uzavřené online s prodávajícím.
Email prodávajícího je: simona.hovadikova@seznam.cz Tento online obchod byl vytvořen pomocí Prestashop Shopping Cart Software, novinky a rady najdete na PrestaShop's ecommerce blog.